Magnus Österholm
Publication

Publications 
 
CV 
 
Research 
See me on Academia.edu
See me on Google Scholar
See me on Research Gate

Go back

 

Title:Läsförståelsens roll inom matematikutbildning
Type:Book chapter
Fulltext: Author version available, pdf-document
 
Abstract:
Denna artikel beskriver undersökningar kring hur universitetsstudenter och skolelever läser olika typer av texter. Frågor jag vill besvara är hur man bör förhålla sig till läsning inom matematikutbildning och om man behöver behandla läsförståelse som en del av undervisning inom matematik. I artikeln behandlar jag undersökningar kring läsning av uppgiftstexter samt undersökningar kring läsning av förklarande texter. Därefter jämför jag dessa olika typer av lässituationer och noterar då vissa likheter mellan lässtrategier som elever använder sig av i de olika situationerna. Bland annat noterar jag att texter som innehåller symboler tycks aktivera en speciell lässtrategi hos elever. Denna strategi verkar handla om att fokusera på symboler och andra typer av nyckelord i texten, vilket resulterar i en sämre läsförståelse. En slutsats är därför att det finns behov av att behandla läsning i matematikundervisning eftersom elever på egen hand tenderar att utveckla bristfälliga lässtrategier. Jag diskuterar också förslag på hur man kan göra detta. Som avslutning i artikeln diskuterar jag även hur resultaten om läsning kan ses i relation till andra forskningsresultat.
linje linje linje
Magnus Österholm
Main page
Publications
CV
Research

Umeå University
Umeå School of Education
Faculty of Science and
Technology

Department of Science
and Mathematics Education

Umeå Mathematics
Education Research Centre


Mid Sweden University
Faculty of Science,
Technology and Media

Department of Engineering,
Mathematics and Science
Education


Monash University
Faculty of Education

Linköping University
The Institute of Technology
Department of Mathematics


 
 

Linje
Contact for this page: magnus.osterholm@umu.se

 

See me on Academia.edu
See me on Google Scholar
See me on Research Gate