Magnus Österholm
Publication

Publications 
 
CV 
 
Research 
See me on Academia.edu
See me on Google Scholar
See me on Research Gate

Go back

 

Title:Kan vi separera läsning från matematikämnet?
Type:Article in the journal Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, vol. 14, no. 3, pp. 18-21
Fulltext: Author version available, pdf-document
 
Abstract:
För uppgifter som man använder i undervisning eller prov i matematik så vill man i första hand utveckla eller testa kunskaper i matematik och inte elevernas läsförmåga. Om undervisning i matematik bygger mycket på läsning så verkar det finnas större risk att elever som har svårigheter med läsning också kommer få svårigheter med matematikämnet. En tanke kan därför vara att man vill separera läsning från matematikämnet, för att på så sätt undvika dessa potentiella problem. Mitt syfte med denna artikel är att analysera vissa aspekter av relationer mellan läsning och matematik, för att på detta sätt se om och hur en sådan separering kan göras.
linje linje linje
Magnus Österholm
Main page
Publications
CV
Research

Umeå University
Umeå School of Education
Faculty of Science and
Technology

Department of Science
and Mathematics Education

Umeå Mathematics
Education Research Centre


Mid Sweden University
Faculty of Science,
Technology and Media

Department of Engineering,
Mathematics and Science
Education


Monash University
Faculty of Education

Linköping University
The Institute of Technology
Department of Mathematics


 
 

Linje
Contact for this page: magnus.osterholm@umu.se

 

See me on Academia.edu
See me on Google Scholar
See me on Research Gate