Magnus Österholm
Publication

Publications 
 
CV 
 
Research 
See me on Academia.edu
See me on Google Scholar
See me on Research Gate

Go back

 

Title:Språkbrukets roll i matematikundervisningen
Type:Article in the journal Nämnaren
Fulltext: Available on the webpage of the journal (open access); direct link
 
Abstract:
Det språk vi använder oss av i matematikklassrummet kan fokuseras på många olika sätt. Språket är också nödvändigt att förhålla sig till vid utvecklingen av sitt matematiska tänkande. Författarna diskuterar här relationer mellan språk och lärande.
linje linje linje
Magnus Österholm
Main page
Publications
CV
Research

Umeå University
Umeå School of Education
Faculty of Science and
Technology

Department of Science
and Mathematics Education

Umeå Mathematics
Education Research Centre


Mid Sweden University
Faculty of Science,
Technology and Media

Department of Engineering,
Mathematics and Science
Education


Monash University
Faculty of Education

Linköping University
The Institute of Technology
Department of Mathematics


 
 

Linje
Contact for this page: magnus.osterholm@umu.se

 

See me on Academia.edu
See me on Google Scholar
See me on Research Gate